Privacyvoorwaarden

Zoals wellicht bij u bekend, is op 25 mei 2018 de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. IJsclub Nooitgedacht heeft actie ondernomen om ook aan de nieuwe regels te voldoen en wil dit graag bij u onder de aandacht brengen. Het spreekt vanzelf, dat we discreet met uw gegevens omgaan. De nieuwe verordening eist dat we de leden ook op de hoogte stellen welke gegevens wij registreren, waarom we dat doen en wie daar toegang toe hebben.

Daartoe hebben we een "Privacy verklaring" opgesteld, waarin duidelijk wordt gemaakt hoe we met de door u als lid aan ons verstrekte gegevens omgaan.

Deze verklaring vindt u hier. Bestaande leden van IJsclub Nooitgedacht vragen wij om zich op de hoogte te stellen van de privacyverklaring en indien zij vragen hebben of niet kunnen instemmen met deze privacyverklaring, contact op te nemen met de vereniging. Aan alle nieuwe leden vragen wij bovendien een instemmingsverklaring.