Bestuur

De vereniging bestaat uit de volgendebestuursleden:
Voorzitter: A. Trip  
Secretaris: B. de Lange Mail
Penningmeester: H. Olsman Mail
Bestuursleden: E. Hiddingh  
  A. Bril  
  J. Kampman  
  J. Hekman  
  H. Hutten  
  G.J. Scholten  
  W. Mulder  
  W. Waaiman