Terug

Nieuwsbrief November 2023

Geacht lid,

U heeft het vast al weer gezien: het terrein van de ijsbaan is weer onder water gezet en de contouren van de ijsbaan zijn weer zichtbaar. Binnenkort kunt u in uw brievenbus de lidmaatschapskaart voor het schaatsseizoen 2024 ontvangen. Wij als bestuur van de Ijsvereniging Bergentheim en omstreken zijn er klaar voor; laat de winter maar komen!  

In het afgelopen jaar hebben we het verenigingsgebouw uitgebreid voor het kunnen stallen van werktuigen en zijn we begonnen met het verduurzamen van het gebouw. Deze werkzaamheden worden mede mogelijk gemaakt door steun van de Rabobank Clubsupport actie en de inzet en bijdrage van vrijwilligers. U zult begrijpen dat dit zonder hen en uw steun er geen schaatsvereniging kan bestaan, waarvoor onze dank!

Ontvangst van de ‘cheque’ van de Rabo Clubsupport door penningmeester Henk Olsman


             

De uitbreiding van het verenigingsgebouw


Schaatsen op kunstijsbaan

Mocht het zo zijn dat schaatsen op de baan dit jaar niet mogelijk blijkt, willen we zoals de vorige jaren een busreis verzorgen naar een kunstijsbaan. Deze busreis zal dan plaatsvinden op 22 feburari 2024 (de donderdagavond in de voorjaarsvakantie); we zullen u rond deze tijd informeren over meer details.

Bestuursmededeling

Andre Trip, Wim Mulder en Erik Hiddingh zijn tijdens de ledenvergadering van 8 november 2023 herkozen als bestuurslid van de IJsbaanvereniging.

Tijdens deze vergadering nam Jan Hekman na een periode van bijna 10 jaar afscheid als bestuurslid. Er werd een presentje en een bon uitgereikt als dank voor de inzet.

Jan Hekman wordt door voorzitter Andre Trip bedankt voor jarenlange inzet

Vaststelling contributie en entreegeld

Ondanks de gestegen energieprijzen is in de algemene ledenvergadering besloten om de contributie ongewijzigd vast te stellen op EUR 20,00. Het extra inleggeld voor nieuwe leden die zich aanmelden na  8 december 2023 is vastgesteld op EUR 7,50; aanmelden van nieuwe leden kan door middel van de aanmeldformulier op de website.

Een lidmaatschapskaart is geldig als entreebewijs voor het hele thuiswonende gezin. Het entreegeld voor niet-leden is ook ongewijzigd vastgesteld: ’s middags EUR 3 en ’s avonds EUR 4.

Tenslotte:

*Wanneer de ijsbaan is geopend, is dit te zien aan de verenigingsvlaggen die we ophangen bij Attent Telman in Mariënberg en het Bastingplein in Bergentheim, maar ook op Facebook en de website.
*Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag ’s middags: 13.00 - 17.30 uur en ’s avonds: 18.30 - 21.30 uur. Zaterdag overdag: 10.00 - 17.30 uur en ’s avonds: 18.30 - 21.30 uur.             
*Wanneer de ledenkaart op een verkeerd adres is bezorgd, zou u die dan bij de rechtmatige eigenaar willen afgeven of dit even willen doorgeven via het e-mail adres van de website? Bij voorbaat dank.
*Parkeerverbod! Wanneer de ijsbaan is geopend geldt een parkeerverbod op de Schapenweg aan de ijsbaanzijde en op de Veldweg aan de woningzijde.

Wij wensen u een goed en sportief schaatsseizoen toe!

 

Het bestuur.
www.ijsverenigingbergentheim.nl