Terug

November 2022 Einde tijdperk papieren nieuwsbrief.


Geacht lid,

 Voor ons ligt weer een nieuw winterseizoen waarbij we natuurlijk weer uitzien naar een ouderwetse winter om weer heerlijke baantjes te kunnen trekken  op de ijsbaan!

 Afgelopen jaar hebben we voor optimaal schaatsplezier voor de minder geoefende schaatser nieuwe ‘schaatshulpen’ gemaakt. Daarnaast heeft de audio installatie een opfrisbeurt ondergaan. Kortom: laat die winter maar komen, wij zijn er klaar voor!

 Daarnaast hebben we als bestuur besloten om in toenemende mate te gaan digitaliseren. Als gevolg hiervan is deze nieuwsbrief de laatste nieuwsbrief in papieren vorm; toekomstige nieuwsbrieven zullen alleen nog via e-mail verstuurd worden. Overige aankondigingen/mededelingen zullen ook via onze website en/of andere (social) media kanalen gedeeld worden.

 Belangrijk:

Om  als lid ook toekomstige nieuwsbrieven te kunnen ontvangen en u verder persoonlijk te kunnen benaderen is het van belang dat het bestuur van elk lid een geldig e-mail adres heeft.

Het vriendelijke verzoek is om dit e-mail adres door te geven via onze website of door een mail te sturen naar info@ijsverenigingbergentheim.nl

 Bestuursmededeling

Wim Waaijman en Arie Bril zijn tijdens de ledenvergadering van 9 november 2022 herkozen als bestuurslid van de IJsbaanvereniging.

 Vaststelling contributie en entreegeld

Ondanks de gestegen energieprijzen is in de algemene ledenvergadering besloten om de contributie ongewijzigd vast te stellen op EUR 20,00. Het extra inleggeld voor nieuwe leden die zich aanmelden na 10 december 2022 is vastgesteld op EUR 7,50. Een lidmaatschapskaart is geldig als entreebewijs voor het hele thuiswonende gezin. Het entreegeld voor niet-leden is ook ongewijzigd vastgesteld: ’s middags EUR 3 en ’s avonds EUR 4.

 Tenslotte:

*Wanneer de ijsbaan is geopend, is dit te zien aan de verenigingsvlaggen die we ophangen bij Attent Telman in Mariënberg en het Bastingplein in Bergentheim, maar ook op Facebook en de website.
*Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag ’s middags: 13.00 - 17.30 uur en ’s avonds: 18.30 - 21.30 uur. Zaterdag overdag: 10.00 - 17.30 uur en ’s avonds: 18.30 - 21.30 uur.             
*Wanneer deze nieuwsbrief en ledenkaart op een verkeerd adres is bezorgd, zou u die dan bij de rechtmatige eigenaar willen afgeven of dit even willen doorgeven via het e-mail adres van de website? Bij voorbaat dank.
*Parkeerverbod! Wanneer de ijsbaan is geopend geldt een parkeerverbod op de Schapenweg aan de ijsbaanzijde en op de Veldweg aan de woningzijde.
*Wanneer het de komende winter niet mogelijk is om op de eigen baan te kunnen schaatsen, en Corona geen roet in het eten gooit, gaan we op een avond in de voorjaarsvakantie van 2023 naar een kunstijsbaan. Voor de leden geldt dan een gereduceerd tarief, maar ook niet-leden kunnen zich opgeven.

Wij wensen u een goed en sportief schaatsseizoen toe!

 

Het bestuur.