Terug

Nieuwsbrief 2021

Nieuwsbrief november 2021

 

Geacht lid,

 

Het winterseizoen 2021/2022 staat voor de deur en ondanks de (al dan niet) geldende Corona beperkingen hopen we ook dit jaar weer dat we kunnen gaan schaatsen op onze ijsbaan!

 

Het groot onderhoud aan het clubgebouw en het clubterrein is afgerond met behulp van vele vrijwilligers, bestuursleden, Gemeente Hardenberg, Stichting Dooze en Dorp en alle sponsoren: hierdoor is de waterbeheersing verbeterd, het terras vernieuwd en ruimer geworden, de baanverlichting vervangen door led verlichting en zijn er extra lichtmasten geplaatst. De rest van het straatwerk is vervangen door nieuwe straatklinkers. Voor het terras en de verdere toegang naar de baan zijn nieuwe rubberen matten aangeschaft en het clubgebouw is van een kwastje verf voorzien.

 

In verband met stijgende kosten is de ledencontributie vanaf 2021 vastgesteld op EUR 20,00. Het extra inleggeld voor nieuwe leden die zich aanmelden na 14 december 2021 is vastgesteld op EUR 7,50. Een lidmaatschapskaart is geldig als entreebewijs voor het hele thuiswonende gezin. Het entreegeld voor niet-leden is ongewijzigd vastgesteld: ’s middags EUR 3 en ’s avonds EUR 4 voor alle leeftijden.

 

Bestuurswijziging

Aftredend en herkiesbaar:

Jeroen Kampman, de Visserstraat 35 Bergentheim

Henk Olsman, Slotweg 31 Oud-Bergentheim

Er zijn geen tegenkandidaten ingediend zodat Jeroen en Henk zijn herkozen.

 

Na een periode van 11 jaren in de bestuursfunctie als secretaris heeft Bert de Lange aangegeven te willen gaan stoppen met deze bestuursfunctie. De functie van secretaris wordt overgedragen aan Erik Hiddingh. In de ledenvergadering heeft voorzitter Andre Trip Bert bedankt voor de jarenlange inzet en toewijding en spreekt de hoop uit dat Bert zich ook in de rol van algemeen bestuurslid onverminderd wil blijven inzetten.

 

 

 

Tenslotte:
*Wanneer de ijsbaan is geopend, is dit te zien aan de verenigingsvlaggen die we ophangen bij Attent Telman in Mariënberg en aan het Bastingplein in Bergentheim, maar ook op Facebook en de website.
*Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag ’s middags: 13.00 - 17.30 uur en ’s avonds: 18.30 - 21.30 uur. Zaterdag overdag: 10.00 - 17.30 uur en ’s avonds: 18.30 - 21.30 uur.             
*Wanneer deze nieuwsbrief en ledenkaart op een verkeerd adres is bezorgd, zou u die dan bij de rechtmatige eigenaar willen afgeven of even willen doorgeven via het e-mail adres van de website? Bij voorbaat dank.
*Parkeerverbod! Wanneer de ijsbaan is geopend geldt een parkeerverbod op de Schapenweg aan de ijsbaanzijde en op de Veldweg aan de woningzijde.
*Wanneer het komende winter niet mogelijk is om op de eigen baan te kunnen schaatsen, is het nog maar de vraag of we elders kunnen schaatsen op een kunstijsbaan vanwege corona. Mocht dit wel kunnen dan gaan we op een avond in de voorjaarsvakantie van 2022 naar een kunstijsbaan. Voor de leden geldt dan een gereduceerd tarief, maar ook niet-leden kunnen zich opgeven.

 

Wij wensen u een goed en sportief schaatsseizoen toe.

 

Het bestuur.
www.ijsverenigingbergentheim.nl