Terug

Nieuwsbrief 2020

Nieuwsbrief november 2020

 

Inmiddels is er weer een jaar voorbij en kijken we met veel bewogenheid terug.

Als bestuur van de ijsclub hebben wij ook te maken met de regels die de overheid heeft opgesteld rondom het corona virus (covid-19). Gelukkig hebben we voldoende ruimte in ons clubgebouw om op anderhalve meter te vergaderen in de periode toen dat nog mogelijk was. Helaas hebben we geen  jaarlijkse ledenvergadering kunnen houden vanwege het corona virus.

 

In november dit jaar was het 65 jaar geleden dat de ijsclub werd opgericht. Deze club die van geen wijken wil weten, ondanks dat er de laatste 7 jaar geen echte winter is geweest, geeft het niet op.  Het bestuur en een aantal vrijwilligers hebben het afgelopen jaar weer veel werk verzet. Er is groot onderhoud gepleegd, het opgestelde projectplan van 2019 hebben we al grotendeels kunnen uitvoeren en hopen dit plan in 2021 af te ronden. De waterbeheersing is verbeterd, de baanverlichting is vervangen door led verlichting, het terras is vernieuwd en ruimer geworden en er zijn daar extra lichtmasten geplaatst. De rest van het straatwerk is vervangen door nieuwe straatklinkers. Voor het terras en de verdere toegang naar de baan zijn nieuwe rubberen matten aangeschaft en het clubgebouw is van een kwastje verf voorzien.

 

Ook hebben we een duidelijke plek gecreëerd voor mindervaliden en ouderen die minder mobiel zijn. Wanneer er weer voldoende natuurijs komt hoopt het bestuur dat ook deze mensen dan de ijspret van dichtbij kunnen mee maken.

 

Een dankwoord aan de Gemeente Hardenberg en Dooze en Dorp is op zijn plaats. Hen zijn wij zeer erkentelijk voor de financiële bijdrage die ze hebben geleverd om onze wensen in vervulling te doen gaan.

Ook willen wij onderstaande bedrijven bedanken voor hun bijdrage.

 

Bestuurswijziging. Gerrit Jan Scholten Brinkweg 2a oud-Bergentheim heeft het bestuur te kennen gegeven ermee te willen stoppen. Evert Plaggenmarsch Thorbeckestraat  12 te Bergentheim heeft zich bereid gevonden hem op te volgen. Dit zal in de eerstvolgende ledenvergadering worden vastgelegd.

 

Ledengeld en entreegeld: Dit jaar konden we i.v.m. corona geen ledenvergadering houden.  Het lidmaatschap voor seizoen 2020/2021 blijft € 17,50. Het extra inleggeld voor nieuwe leden die zich aanmelden na 12 dec. 2020 is € 7,50. Een lidmaatschapskaart is geldig als entreebewijs voor het hele thuiswonende gezin.
Het entreegeld voor niet-leden is ’s middags € 2,00 en ’s avonds € 3,00 voor alle leeftijden. 
Tenslotte:
*Wanneer de ijsbaan is geopend, is dit te zien aan de verenigingsvlaggen die we ophangen bij Attent Telman in Mariënberg en aan het Bastingplein in Bergentheim maar ook op Facebook en de website.
*Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag ’s middags: 13.00 - 17.30 uur. ’s Avonds: 18.30 - 21.30 uur. Zaterdag overdag: 10.00 - 17.30 uur. ’s Avonds: 18.30 - 21.30 uur. Zondags gesloten.       
*Wanneer deze nieuwsbrief met ledenkaart op een verkeerd adres is bezorgd, zou u die dan bij de rechtmatige eigenaar willen afgeven of even willen doorgeven via het e-mail adres van de website? Bij voorbaat dank.
*Parkeerverbod! Wanneer de ijsbaan is geopend geldt een parkeerverbod op de Schapenweg aan de ijsbaanzijde en op de Veldweg aan de woningzijde.
*Wanneer het komende winter niet mogelijk is om op eigen baan te kunnen schaatsen, is het nog maar de vraag of we elders kunnen schaatsen op een kunstijsbaan vanwege corona. Mocht dit wel kunnen dan gaan we op een avond in de voorjaarsvakantie van 2021  (zaterdag 20 t/m zondag 28 februari 2021) naar een kunstijsbaan. Voor de leden geldt dan een gereduceerd tarief, maar ook niet-leden kunnen zich opgeven.

Wij wensen u een goed en sportief schaatsseizoen toe.

Het bestuur.
www.ijsverenigingbergentheim.nl