Historie

Aan het begin vorige eeuw werd door de NOLS (Noord Ooster Locaal Spoorweg- Maatschappij) besloten om in fases een spoorlijn aan te leggen van Zwolle naar Stadskanaal. Ten oosten van Oud-Bergentheim was de kwaliteit van het zand goed genoeg om het te gebruiken voor het talud van de spoorlijn. Zo ontstond er een afgraving wat men toen in die tijd een Ballast Putte noemde. Na het aanleggen van het talud werden bielsen en rails gelegd en werd het gefaseerde traject Ommen-Hardenberg geopend op 1 februari 1905. De jaren daarna kwam menig bewoner van het Esdorp Oud-bergentheim en uit de verdere omgeving naar de Ballast Putte om er zomers een frisse duik te nemen. In die tijd hadden bijna alle bewoners van het Saksische dorpje met haar prachtige boerderijen een bijnaam en werd de Ballast Putte de Balse Putte genoemd.
In 1955 kregen een aantal bewoners van Oud-Bergentheim het idee om een stuk land van grond eigenaar F. Meilink te huren om er een ijsbaan aan te leggen. In overleg met het plaatselijk belang van Bergentheim werd op 28 november 1955 de eerste vergadering belegd ten huize van G. Hekman aan de Hardenbergerweg waar de ijsclub werd opgericht. De oprichters waren: E.J. Herbert voorz. G.H. Jonker secr. H. Post penn. en G. van de Veen alg. adj. en bestuurslid E. Waaijman. G. Timmerman uit Mariënberg en J. Wiersma uit Bergentheim waren hierbij ook aanwezig. Tijdens deze vergadering werd het regelement en de huishoudelijke regels vastgesteld en kreeg het de naam ijsclub “NOOITGEDACHT” Bergentheim e.o. Ook werd besloten om vanaf de spoorlijn tot aan de Veldweg een sloot te graven om daarmee een dijk aan te leggen, zodat er ‘s winters een stuk land (1,25 ha groot) onderwater kon worden gepompt.
Door de jaren heen is er veel werk verzet o.a. van salonwagen tot clubgebouw en van sneeuwschuiver naar moderne veegmachines. Er werden heel wat jaren gemeente toernooien georganiseerd en in 2012 werd de 5e bruggentocht gehouden. Ook verwisselde de grond meerdere keren van eigenaar. In 2010 kreeg de vereniging een website. En in 2012 ging de ijsbaan volledig op de schop. Nu ligt er een prachtige 400m baan en een krabbelbaan langs de Möllincksvaart tussen Oud-Bergentheim en Bergentheim. In de winter van 2014/2015 is er een facebook pagina aangemaakt, waar gretig gebruik van wordt gemaakt.
Met de 2e Balse Putteloop in 2016 die, zoals het er nu naar uit ziet een vervolg krijgt, wij met u een stukje geschiedenis willen delen van de balse putte. De ijsvereniging telt in het jubileumjaar van 2015 (60 jaar) 11 bestuursleden en ruim 600 gezinnen die daar lid van zijn.