jaarlijkse ledenvergadering · 24 November 2016

De jaarlijkse ledenvergadering vind plaats op donderdagavond 24 november in het clubgeouw bij de ijsbaan. Aanvang 20.00 uur

Agenda ligt ter inzage bij het secretariaat:  B. de Lange  troelstrastraat 26 bergentheim.

Tevens is opgave van nieuwe leden mogelijk. Als u zich uiterlijk zaterdag 10 december 2016 aanmeld als nieuw lid 

betaald u geen extra inleggeld. De contributie en het ledengeld wordt op de ledenvergadering vastgesteld.

opgave via de e-mail van de website.

Terug naar overzicht