2 Maart algemene ledenvergadering · 29 Februari 2016

Nieuwsbrief Februari 2016

Uitnodiging algemene ledenvergadering op Woensdag 2 Maart 2016 in het clubgebouw bij de ijsbaan. Aanvang: 20.00 uur.

Agenda:          - Opening.
                        - Notulen.
                        - Financieel verslag.
                        - Akte vestigen recht van opstallen.
De ijsvereniging heeft 60 jaar gebruik gemaakt van de opstallen en de grond. De opstallen zijn nooit officieel  vastgelegd.We moeten goedkeuring hebben van de vergadering om dit notarieel vast te kunnen leggen.          
                        - Wijziging statuten. Deze zijn vastgesteld in 1979 en dus verouderd.
Wanneer niet de vereiste aantal leden aanwezig is om besluiten over de statuten wijziging te nemen, dan zal er een 2e ledenvergadering gehouden worden op Woensdag 23 Maart 2016 in het clubgebouw van de ijsbaan. Aanvang: 20.00 uur
                        - Bestuursverkiezing.
                        - Rondvraag.

                                   Naar kunstijsbaan op donderdag 3 maart.

Wederom was het niet mogelijk om in dit jubileumjaar op eigen baan te kunnen schaatsen. Om het winter seizoen met een goed gevoel af te sluiten heeft het bestuur besloten om toch iets voor de leden te organiseren. We zijn van plan om in de voorjaarsvakantie op Donderdag  3 Maart naar IJSBAAN TWENTE te gaan . De baan is geopend vanaf 20.00 u. tot 22.30 u. Het entree bewijs is geldig voor de 400m baan Wij organiseren dit voor onze leden. Maar ook niet leden kunnen mee,  die betalen dan uiteraard wel de volledige kosten voor vervoer en entree. De leden kunnen mee tegen een gereduceerd tarief. Mocht het echter nog mogelijk zijn om voor of op deze datum op eigen ijsbaan te kunnen schaatsen,  DAN GAAT DEZE REIS NIET DOOR.
Kosten            voor     leden:                        € 5,00             per persoon
                       Voor    Niet leden:                  € 12,00            per persoon
Tijdens de busreis naar de kunstijsbaan wordt het entree geld op gehaald door één van de aanwezige bestuursleden in de bus.
U dient met gepast geld te betalen.
Vertrektijden:             : Station Mariënberg                                   18.30 u.
                                   : v.d Veen hardenbergerweg 27a                  18.40 u
                                   : Bastingplein Bergentheim                          18.45 u.
We verwachten rond 23.30 uur á 23.45 uur terug te zijn.
Graag zo snel mogelijk opgeven i.v.m. het reserveren van de bussen, maar in ieder geval uiterlijk Zaterdag 27  Februari 18.00 uur bij:
            : André Trip                Tel.      0523 232410
            : Bert de Lange           Tel.      0523-232372 of  bert_delange@kpnmail.nl
Degene die zich na dit tijdstip opgeeft kan alleen nog mee als de gereserveerde bussen nog niet vol zijn.                                          vol = vol!

                                   Skeeleren bij het clubgebouw

Vanwege het succes organiseren wij op Zaterdagmiddag 26  Maart vanaf 14.00 uur  weer een skeeler-kruisjestocht bij het clubgebouw van de ijsbaan voor allekinderen van de basisscholen uit Bergentheim, Mariënberg, Beerzeveld en Kloosterhaar.
Het progamma ziet er als volgt uit:                         
Start tijden:                 14.00 u.   groep  0,1,2
                                   14.20 u.   groep  3,4,5
                                   14.45 u.   groep  6,7,8
Direct na de telling van de kruisjes krijgt iedereen een leuke herinnering.
Deelname gratis.
Opgave tot dinsdag 22 maart 18.00u bij:
            Ferry Zieleman           ferryzieleman@hotmail.com
            Bert de Lange:            tel. 0523-232372

                                        Atb tocht

Zaterdag 26 maart gaan enkele leden van de ijsvereniging “Nooitgedacht” een Atb tocht fietsen, ben(t) u /jij geïnteresseerd  om mee te fietsen, we starten om 14.30 bij de ijsbaan en gaan ongeveer 35 km fietsen, onderweg zal een tussenstop gemaakt worden waar wat te drinken zal worden aangeboden, waarnaar de tocht zal worden voorgezet om weer te eindigen bij de ijsbaan.

Mocht je geïnteresseerd zijn maar niet over een eigen Atb fiets beschikken, deze zijn in een beperkt aantal te huur en dienen vooraf gereserveerd te worden, hiervoor kun je via de mail contact op nemen  met Ferry Zieleman (ferryzieleman@hotmail.com) of Henry Hutten ( hj.hutten@gmail.com) .

De deelname geschied op eigen risico, en een helm is verplicht.

Om de kosten te dekken zal er een vergoeding van € 3.00 worden gevraagd, opgave is gewenst en kan via bovengenoemde contact gegevens ( voor 19 maart).

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Terug naar overzicht