60 jarig bestaan · 28 November 2015

Historie

Aan het begin vorige eeuw werd door de NOLS (Noord Ooster Locaal Spoorweg- Maatschappij) besloten om in fases een spoorlijn aan te leggen van Zwolle naar Stadskanaal. Ten oosten van Oud-Bergentheim  was de kwaliteit van het zand goed genoeg om het te gebruiken voor het talud van de spoorlijn. Zo ontstond er een afgraving  wat men toen in die tijd een Ballast Putte noemde. Na het aanleggen van het talud werden bielsen en rails gelegd en werd het gefaseerde traject Ommen-Hardenberg geopend op 1 februari 1905. De jaren daarna  kwam menig bewoner van het Esdorp Oud-bergentheim en uit de verdere omgeving naar de Ballast Putte om er zomers een frisse duik te nemen. In die tijd hadden bijna alle bewoners van het Saksische dorpje met haar prachtige boerderijen een bijnaam en werdde Ballast Putte de Balse Putte genoemd. 
in 1955 kregen een aantal bewoners van Oud-Bergentheim het idee om een stuk land van grond eigenaar F. Meilink te huren om er een ijsbaan aan te leggen. In overleg met het plaatselijk belang van Bergentheim werd op 28 november 1955 de eerste vergadering belegd ten  huize van G. Hekman aan de Hardenbergerweg waar de ijsclub  werd opgericht.  De oprichters waren:  E.J. Herbert voorz. G.H. Jonker secr. H. Post penn. en G. van de Veen alg. adj. en bestuurslid E. Waaijman. 
G. Timmerman uit Mariënberg en J. Wiersma uit Bergentheim waren hierbij ook aanwezig. Tijdens deze vergadering werd het regelement en de huishoudelijke regels vastgesteld en kreeg het de naam ijsclub “NOOITGEDACHT” Bergentheim e.o.  en werd besproken om vanaf de spoorlijn tot aan de Veldweg een sloot te graven om daarmee een dijk aan te leggen, zodat er ‘s winters een stuk land onderwater kon worden gepompt. 
Door de jaren heen is er veel werk verzet o.a. van salonwagen tot clubgebouw en van sneeuwschuiver naar moderne veegmachines. Ook werden er heel wat jaren gemeente toernooien georganiseerd. Ook verwisselde de grond meerdere keren van eigenaar. In 2010 kreeg de vereniging een website. En in 2012 ging de ijsbaan volledig op de schop. Nu ligt er een prachtige 400m baan en een krabbelbaan langs de Möllincksvaart tussen Oud-Bergentheim en Bergentheim.  Tijdens de ledenvergadering van 2014 is besloten om een  facebook pagina aan te maken, waar inmiddels gretig gebruik van wordt gemaakt.  
Met deze Balse Putteloop hopen wij  met u  een stukje geschiedenis te delen.  De  ijsvereniging  telt in het jubileumjaar van 2015 11 bestuursleden en ruim 600 gezinnen die daar lid  van zijn. 

Het bestuur 

Terug naar overzicht