ledenvergadering · 12 November 2015

IJsvereniging “Nooitgedacht” te  Bergentheim e.o.

houd haar                                                  

 

       60e LEDENVERGADERING

 

op Donderdag  12 November 2015  om 20.00 u. in het

clubgebouw bij de ijsbaan.

 

Agenda ligt ter inzage bij B. de Lange (sec.),

Troelstrastraat 26 Bergentheim.

 

Tevens is opgave van nieuwe leden mogelijk.

Als u zich uiterlijk Zaterdag  12 December 2015

op geeft als lid dan betaald u geen extra

Inleggeld. De contributie en het ledengeld

worden op de ledenvergadering vastgesteld.

Opgave via e-mail van de website.

www.ijsverenigingbergentheim.nl

Terug naar overzicht