Naar ijsbaan Twente · 16 Februari 2015

Nieuwsbrief Februari  2015

Geachte lid,

Wederom was het niet mogelijk om de afgelopen winter op eigen baan te schaatsen. Met
een te dunne ijslaag in de laatste week van januari en de eerste week van februari 2015 wil de winter maar niet echt doorzetten. In deze periode hebben we twee keer een laag sneeuw
gehad met uiteindelijk een dooiaanval in het tweede weekend van februari die kans van slagen heeft, omdat de hoge druk gebieden boven Scandinavië en Rusland ons niet bereiken. Naar alle waarschijnlijkheid zal er dit winter niemand op het podium komen, waarvan een afbeelding op de voorpagina. Hopelijk lukt het in dit jubileumjaar nog wel een keertje om op de schaatsen te komen dit jaar, waarbij de vereniging haar 60 jarig bestaan viert eind November 2015. Om het winter seizoen met een goed gevoel af te sluiten heeft het bestuur in de vergadering van 5 Februari 2015  besloten om toch iets voor de leden te organiseren.


We zijn van plan om in de voorjaarsvakantie op Donderdag  26 februari naar IJSBAAN TWENTE te gaan . De baan is geopend vanaf 20.00 u. tot 22.30 u. Het entree bewijs is geldig voor de 400m baan Wij organiseren dit voor onze leden. Maar ook niet leden kunnen mee,  die betalen dan uiteraard wel de volledige kosten voor vervoer en entree. De leden kunnen mee tegen een gereduceerd tarief. Mocht het echter nog mogelijk zijn om voor of op deze datum op eigen ijsbaan te kunnen schaatsen,  DAN GAAT DEZE REIS NIET DOOR.
Kosten            voor     leden:                        € 5,00             per persoon
                        Voor    Niet leden:                 € 12,00            per persoon
Tijdens de busreis naar de kunstijsbaan wordt het entree geld op gehaald door één van de aanwezige bestuursleden in de bus.
U dient met gepast geld te betalen.
Vertrektijden:             : Station Mariënberg                                   18.30 u.
                                   : v.d Veen hardenbergerweg 27a                  18.40 u
                                   : Bastingplein Bergentheim                          18.45 u.
We verwachten rond 23.30 uur á 23.45 uur terug te zijn.
Graag zo snel mogelijk opgeven i.v.m. het reserveren van de bussen, maar in ieder geval uiterlijk Zaterdag 21  Februari 18.00 uur bij:
            : André Trip                 Tel.      0523 232410
            : Bert de Lange           Tel.      0523-232372 of  bert_delange@kpnmail.nl
Degene die zich na dit tijdstip opgeeft kan alleen nog mee als de gereserveerde bussen nog niet vol zijn.                                          vol = vol!

 

Vanwege het succes organiseren wij op Zaterdagmiddag 14 Maart vanaf 14.00 uur  weer een skeeler-kruisjestocht bij het clubgebouw van de ijsbaan voor alle kinderen van de basisscholen uit Bergentheim, Mariënberg, Beerzeveld en Kloosterhaar.
Het progamma ziet er als volgt uit:                         
Start tijden:                 14.00 u.   groep  0,1,2
                                   14.20 u.   groep  3,4,5
                                   14.45 u.   groep  6,7,8
Direct na de telling van de kruisjes krijgt iedereen een leuke herrinnering.
Deelname gratis.
Opgave tot dinsdag 10 maart 18.00u bij:
            Ferry Zieleman           ferryzieleman@hotmail.com
            Bert de Lange:            tel. 0523-232372

Wanneer deze nieuwsbrief op een verkeerd adres is bezorgd, zou u die dan bij de rechtmatige eigenaar willen afgeven of even doorgeven aan Tel : 234253.  Bij voorbaat dank.
Wij wensen iedereen veel plezier bij het schaatsen en skeeleren.

Het bestuur

Terug naar overzicht