nieuwsbrief 2013 · 26 November 2013

Naar aanleiding van de ledenvergadering van 20 November 2013 ontvangt u deze jaarlijkse nieuwsbrief. Geacht lid, Tijdens deze 58e ledenvergadering waarbij al onze leden van harte welkom waren blikt voorzitter André Trip in zijn openingswoord terug over het afgelopen schaatsseizoen. Hoogtepunt tijdens deze vergadering was dat er geschaatst kon worden op de nieuwe 400 meter baan en de krabbelbaan. Hierbij gaf hij aan dat na een week matige vorst en sneeuw op een vindingrijke manier een aantal bestuursleden met bladblazers de sneeuw van het ijs wisten te blazen om het ijs verder te kunnen laten aangroeien. Met behulp van een graafmachine met palletvorken en een loopbrug van 10 meter en waarbij bestuursleden bladblazers ter hand namen en plaats namen op de loopbrug werd er alles aangedaan om de nieuwe baan sneeuw vrij te krijgen. Op dat moment nog niet wetende dat deze uitvinding de krant zou halen en het wereldnieuws werd via Youtube was er het resultaat dat er op 21 januari 2013 op de nieuwe baan geschaatst kon worden. Uit de wijde omgeving kwam men massaal naar Oud-Bergentheim toe om de nieuwe baan te testen. De opgeleide verkeersregelaars die jaarlijks op cursus gaan wisten het verkeer goed te begeleiden zodat het parkeren geen probleem opleverde. Ook op de baan waren er bestuursleden duidelijk zichtbaar aanwezig om alles in goede banen te geleiden en de voorzitter twee avonden al pratende voor de microfoon de schaatsende menigte aanwijzingen gaf waar de SNELLE- en de LANGZAMERE SCHAATSERS horen te schaatsen. Na 2 dagen schaatsen ging het al redelijk goed en we hopen dat dit in de toekomst vanzelf gaat. Als bestuur willen we nogmaals op deze wijze aan u doorgeven dat u als ouder(s) aan uw kind doorgeeft dat op de 400 meterbaan de SNELLE SCHAATSERS AAN DE BINNENKANT SCHAATSEN EN LANGZAME SCHAATSERS AAN DE BUITENKANT. Van dit schaatsplezier konden we een volle week genieten want op Zaterdagavond 26 Januari toen er nog een DISCO-SCHAATSAVOND was georganiseerd en waar veel belangstelling voor was viel halverwege de avond de dooi in en zo een week ijspret weer geschiedenis werd. Verder werd de agenda als volgt afgewerkt: Notulen werden voorgelezen en het financieel jaarverslag werd besproken. Vaststelling ledengeld en entreegeld : Tijdens deze vergadering werd het ledengeld ongewijzigd vastgesteld op € 15,00. Het extra inleggeld voor nieuwe leden die zich aanmelden na 7 December 2013 is € 5,00. Een nieuw lidmaatschap kost t/m 7 Dec. 2013 € 15,00 na 7 Dec. 2013 € 20,00 Een lidmaatschapskaart is geldig als entreebewijs voor het hele gezin. Het entreegeld voor niet-leden is ’s middags € 1,50 en ’s avonds € 2,50 voor alle leeftijden, dus is het al snel voordeliger om lid te worden. Bestuursverkiezing: Dit jaar aftredend en herkiesbaar nl. A. Trip Kerkweg 6 Bergentheim J. Snijders Haarweg 12i Bergentheim M. Bokxem van Royensweg 37 Bergentheim Tijdens de ledenvergadering bleek dat er geen tegen kandidaten waren ingediend zodat André, Jan en Marco zijn herkozen. De bestuursleden werden door de voorzitter gefeliciteerd en gaf hij aan blij te zijn dat het bestuur weer compleet is. Tenslotte *Wanneer de ijsbaan is geopend, is dit te zien aan de verenigingsvlaggen die we ophangen bij Spar Telman in Mariënberg en aan het Bastingplein in Bergentheim en op de website. *Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag s’middags 13.00 u. - 17.00 u. s’avonds 18.30 u. - 21.30 u. Zaterdag overdag 10.00 u. - 17.00 u. s’avonds 18.30 u. - 21.30 u. *Wanneer deze nieuwsbrief met ledenkaart op een verkeert adres is bezorgd, zou u die dan bij de rechtmatige eigenaar willen afgeven of, even willen doorgeven via het e-mail adres van de website. Bij voorbaat dank. *Parkeerverbod! Wanneer de ijsbaan is geopend geldt een parkeerverbod op de Schapenweg aan de ijsbaanzijde en op de Veldweg aan de woningzijde. *Als het niet mogelijk is om op eigen baan te schaatsen gaan we in voorjaars vakantie naar een kunstijsbaan. Voor de leden geldt dan een gereduceerd tarief, maar ook niet-leden kunnen zich opgeven. Namens het bestuur wens ik u een goed en sportief schaatsseizoen toe. Bert de Lange (secr.) www.ijsverenigingbergentheim.nl

Terug naar overzicht